Produksjon

Investeringer i CNC-styrte maskiner har vært den beste løsningen for å følge utviklingen mot mer komplekse produkter, økte presisjonskrav, mindre serier og en mer kostnadseffektiv produksjon.

I tillegg til våre CNC-dreiebenker disponerer vi en dreieautomat, en NC-styrt båndsag og diverse konvensjonelle maskiner. Sammensettingen av maskinparken gir oss god leveringssikkerhet ved at serier kan omfordeles mellom maskinene.

For raskere og enklere programmering av CNC-maskinene har vi anskaffet MoriSeiki Caps-L software. Med denne kan vi også simulere prosessene.

Hovedsakelig er stangmaterial og emnerør av ulike metaller vår råvare. I området ø20-ø60 mm benyttes stangmater med magasin. Deretter arbeider vi med kuttede emner i bakkechuch opptil en diameter på ø250 mm.